Svanenmärkt 341827,1 TRYCKERILinköpings Tryckeriaktiebolag erbjuder produkter och tjänster inom både offset- och digitaltryck, expo, kompletterande tjänster, grafisk utbildning och möjligheten att beställa från vår webbshop. Vi trycker till offentlig förvaltning, stora internationella koncerner samt mindre företag.

Vår affärsidé är att leverera kostnadseffektiva helhetslösningar till företag i tid, med hög kvalitet och hänsyn till miljö. Våra kärnvärden - vi strävar efter att våra kunder ska uppfatta och beskriva oss som:

  • Effektiva. Effektiva processer i allt vi gör från order och utförande till fakturering.
  • Engagerade. Våra kunder står alltid i centrum; LTAB vill alltid göra lite mer än det förväntade.
  • Långsiktiga. LTAB:s verksamhet präglas av ordning och reda både inom ekonomi och produktion.
LTAB är ett Svanenmärkt tryckeri. Endast miljömärkta tryckerier får trycka Svanenmärkta trycksaker.

Företaget bildades 1917 för att bedriva tryckeriverksamhet, d.v.s. sättning, tryckning och bokbinderi. Idag är inriktningen delvis densamma men beteckningen medieföretag är mer korrekt i en alltmer digitaliserad tryckeriprocess. LTAB kompletterar verksamheten med t.ex. seminarier och utbildning inom det grafiska området.

för svar på frågor eller offertförfrågan.

nyheter

Sommaren 2017
Den 10-28 juli går produktionen på sparlåga ... :: Läs mer

Att mäta sina digitala satsningar
Frukostseminarium - att mäta sina digitala sat... :: Läs mer

Boka in dig på LTAB nyhetsbrev
Klicka nedan för registrering. :: Läs mer